Frezowanie – podstawowe informacje

Na czym polega frezowanie?

Jednym z rodzajów obróbki skrawaniem jest frezowanie. Cechą charakterystyczną tej obróbki jest obrotowy ruch roboczy narzędzia (czyli frezów) i ruch posuwowy materiału obrabianego zamocowanego na stole frezarskim. Metoda ta stosowana jest do obróbki płaszczyzn, rowków, gwintów i uzębień. Ponieważ frezowanie ma  tak szerokie zastosowanie, różnorodność frezów jest również imponująca.

Czym frezowanie różni się od toczenia?

Wspomniane frezy to wieloostrzowe narzędzia różniące się konstrukcją w zależności od ich przeznaczenia. Kształtem przypominają noże tokarskie, jednak różnica polega na tym, że podczas frezowania prace wykonuje kolejno kilka ostrzy, w przeciwieństwie do procesu toczenia gdzie nóż tokarski pracuje bez przerwy. Frezy ze względu na sposób konstrukcji  możemy podzielić na:

  • walcowe
  • walcowo-czołowe
  • tarczowe
  • kątowe
  • krążkowe
  • ślimakowe

Frezy można je podzielić ze względu na sposób mocowania: trzpieniowe i nasadowe, lub ze względu na rodzaj ostrza:  ścinowe i zataczane. Sama budowa też jest zróżnicowana, mogą być wykonane z jednolitego materiału, z kilku materiałów połączonych trwale lub być składane – najczęściej są to wymienne ostrza.

Frezować można na różne sposoby

Samo frezowanie może przebiegać w sposób zróżnicowany. Jeśli ruch roboczy freza jest zgodny z kierunkiem ruchu posuwowego  to mowa o frezowaniu współbieżnym (siły działające na przedmiot obrabiany dociskają go do stołu frezarskiego). Ten rodzaj obróbki wywołuje drgania i może powodować nierównomierną pracę maszyny jeżeli  w mechanizmie posuwu stołu występują luzy. Również stosowane jest frezowanie przeciwbieżne, gdyż nie wymaga ciągłej kompensacji luzów w napędzie, a siły działające na przedmiot obrabiany usiłują oderwać go od stołu.

Różnicując frezowanie z perspektywy położenia osi obrotu freza, możemy mówić o frezowaniu obwodowym (oś obrotu freza jest równoległa do obrabianej powierzchni) i frezowaniu czołowym (oś obrotu freza jest prostopadła do obrabianej powierzchni).

W przypadku frezowania szybkość skrawania, to prędkość obwodowa freza, wyrażona wzorem:

  m/min

Gdzie:

D – oznacza średnicę freza wyrażoną w mm

n – oznacza prędkość obrotową, wyrażoną w obr/min.

Dobierając szybkość skrawania  należy wziąć pod uwagę rodzaj obrabianego materiały jak i rodzaj zastosowanego narzędzia.

Literatura:

1. Górski E.: Poradnik narzędziowca. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1980.

2. W. Kubiszyn „Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC”.

3. W. Olszak „Obróbka skrawaniem” WNT, Warszawa 2009