Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 18.11.2016r

Informujemy, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym został wyłoniony Wykonawca do zapytania ofertowego nr 2/2016. Firma TecAlliance GmbH zgodnie z ofertą z dnia 27.11.2016 roku.