Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 2/2016

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 16.11.2016

Informacja o niewaznieniu-zapytania-ofertowego-nr-2-2016.pdf