Informacja o wynikach postępowania

Powołując się na opublikowane zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 19.02.2016r w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę nowego centrum obróbczego CNC w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing”, informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, największą liczbę punktów uzyskała firma:
DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Pełna treść informacji znajduje się poniżej.

Informacja o wynikach postepowania