Projekty Unijne

baner_projekty_unijne-500x250

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

W dniu 03.07.2018 r. firma TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI  podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem: „Wdrożenie oferty firmy do nowoczesnego i zaawansowanego systemu wyszukiwania części motoryzacyjnych na rynku krajowym i zagranicznym.”.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji organizacyjnej i marketingowej stosowanej w skali przedsiębiorstwa.
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu wyszukiwania części motoryzacyjnych. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP oraz w przyszłości wraz z rozwojem firmy – wzrost zatrudnienia i sprzedaży we wspieranym przedsiębiorstwie. Celem firmy jest doskonalenie swojej pozycji wśród konkurencji na rynku regionalnym, krajowym oraz światowym.

Wartość projektu: 201.333,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie projektu z UE: 83.469,68zł

 

 

 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

 

W dniu 20.12.2016r firma TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI  podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem: „Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing”.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Celem głównym projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing.

Do założonych celów szczegółowych należą:

– inwestycja w innowacyjną technologię,

– wdrożenie wyników prac B+R,

– utworzenie nowych miejsc pracy,

– wzrost eksportu produktów,

– wejście na nowe rynki zbytu,

– zwiększanie BHP pracowników,

– wzrost przychodów,

– konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Planowane efekty to między innymi:

– wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług; nowym produktem będą innowacyjne podzespoły do samochodów

– wdrożenie prac B+R

– poprawa BHP; dzięki realizacji projektu znacznie wzrośnie bezpieczeństwo pracowników na terenie hali produkcyjnej

– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 439 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie projektu z UE: 526 500,00  zł