Ogłoszenie w sprawie zapytania z dnia 11.05.2018r

Powołując się na opublikowane zapytanie ofertowe za zakup systemu klasy ERP z dnia 11.05.2018r w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę systemu klasy ERP w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing”, informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, największą liczbę punktów uzyskała firma:

Kotrak Spółka Akcyjna