Ogłoszenie w sprawie zapytania z dnia 2.02.2018r

Powołując się na opublikowane zapytanie ofertowe za zakup skanera 3D z dnia 02.02.2018r w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę skanera 3D w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing”, informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, największą liczbę punktów uzyskała firma:

ATMAT Sp. z o.o.