Zamówienie w trybie postępowania ofertowego na tokarkę sterowaną numerycznie CNC

W związku z realizacją projektu pt. „ Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing” w załączniku znajduje się treść zapytania ofertowego na zakup i dostawę nowej tokarki sterowanej numerycznie CNC.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Zapytanie-ofertowe-nr-2-2016-z-tedgum.pdf