Zapytanie ofertowe na zakup licencji

W związku z realizacją projektu pt.” Wdrożenie oferty firmy do nowoczesnego i zaawansowanego systemu wyszukiwania części motoryzacyjnych na rynku krajowym i zagranicznym.” w załączonej wiadomości przesyłam zapytanie ofertowe na zakup licencji za pomocą, której możliwe będzie ukazanie oferty firmy w bazie zamiennych części motoryzacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa III: Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.


Załącznik: Zapytanie-system-wyszukiwania-czesci-samochodowych.pdf